top of page

Wijde en nauwe ligging

Tot nu toe hebben we drieklanken genoteerd in zogenaamde nauwe (of enge) ligging.

Wanneer de grondtoon, terts en kwint op tertsafstand van elkaar genoteerd staan, noemen we dit een nauwe ligging. De afstand tussen de opeenvolgende noten is dan steeds een terts. 

We kunnen ook te maken hebben met een wijde ligging. In dit geval zijn de noten niet op tertsafstand van elkaar genoteerd, maar op grotere afstand. Één of meer noten van het akkoord komen dan (ook) in een ander octaaf voor en er ontstaan grotere intervallen tussen de noten. Er kunnen tussen de verschillende noten van het akkoord andere akkoordtonen worden ingevoegd.

 

Hieronder een afbeelding met een voorbeeld van hetzelfde akkoord in nauwe (links) en wijde (rechts) ligging:

Wijde nauwe ligging_edited.png
bottom of page