top of page

Intervallen

Een interval is de afstand tussen 2 verschillende noten. 

De afstand tussen 2 noten noemen we secunde

De afstand tussen 3 noten noemen we terts

De afstand tussen 4 noten noemen we kwart

De afstand tussen 5 noten noemen we kwint

De afstand tussen 6 noten noemen we sext

De afstand tussen 7 noten noemen we septiem

De afstand tussen 8 noten noemen we octaaf

Er zijn een aantal intervallen die groot of klein kunnen zijn.

Dit zijn de secunde, terts, sext, septiem.

Daarnaast zijn er intervallen die rein, verminderd of overmatig kunnen zijn.

Dit zijn de kwart, kwint, octaaf.

 


Secunde_edited.png
Terts_edited.png
Kwart_edited.png
Kwint_edited.png
Sext_edited.png
Septiem_edited.png

Houd je muis op het plaatje om te zien om welk(e) interval(len) het gaat/gaan:

Octaaf interval_edited.png

Hieronder vind je een uitgewerkt overzicht:

Secunde

De afstand tussen 2 noten.

Kleine secunde: 1 halve afstand

Grote secunde: 1 hele afstand

Terts

De afstand tussen 3 noten.

Kleine terts: 1 hele, 1 halve afstand

Grote terts: 2 hele afstanden

Kwart

De afstand tussen 4 noten.

Reine kwart: 2 hele, 1 halve afstand

Kwint

De afstand tussen 5 noten.

Reine kwint: 2 hele, 1 halve, 1 hele afstand

Sext

De afstand tussen 6 noten.

Kleine sext: 2 hele, 1 halve, 1 hele, 1 halve afstand

Grote sext: 2 hele, 1 halve, 2 hele afstanden

Septiem

De afstand tussen 7 noten.

Klein septiem: 2 hele, 1 halve, 2 hele, 1 halve afstand

Groot septiem: 2 hele, 1 halve, 3 hele afstanden

Octaaf

De afstand tussen 7 noten.

2 hele, 1 halve, 3 hele, 1 halve afstand

De intervallen secunde, terts, sext en septiem kunnen ook overmatig of verminderd voorkomen.

Hiervoor geldt het volgende:

  • Wordt een klein interval met een halve toon verlaagd? Dan krijg je een verminderd interval.

  • Wordt een groot interval met een halve toon verhoogd? Dan krijg je een overmatig interval.

Overmatig interval_edited.png
Verminderd interval_edited.png
bottom of page